Doon Po Sa Amin… A look into Bladimir C. Usi’s art

“Bata pa lang ako ay nakitaan na agad ako ng aking mga magulang at mga kakilala na may talento daw ako sa pagguhit. Kaya elementary graduate ako nuon na may honor bilang “artist of the year” (akala ko, artista na ´ko). At nasundan pa nung high school ako. Marami kasi ang tamad mag-drowing sa mga klasmeyt ko, kaya nagpiprisinta ako na ako na lang ang magdrowing, kapalit ay pera (I was very young when my parents and some colleagues saw my talent in drawing. That’s why, when I’ve graduated in elementary, I was conferred with the “Artist of the Year” Award, I thought I was already a star! (He said, jokingly). Then I entered high school. My classmates are too lazy to draw [school projects and assignments], so I offer them my drawing services for a fee), says Filipino cartoonist Bladimer C. Usi.