Adjani Guerrero Arumpac: Sa walai* ng kanyang sining

Isang alamat ng pamilya ang Walai. Mula pagkabata ko, nakaririnig na ako ng mumunting kuwento hinggil sa kasaysayan ng pamilyang nasa White House. Bukas na lihim ang kanilang kuwento.

Advertisements