Badyet ng DOH para sa 2011 namumurong matapyas

Taliwas sa naunang pa­ngako ng Pangulong Benigno S. Aquino III na bibigyang-halaga nito ang kalusugan nina Maria at Juan dela Cruz, bawas na pondo para sa pampublikong mga ospital ang nasasaad sa inihaing panukalang badyet nito sa taong 2011.

Ito ang naging obserbasyon ng IBON Foundation, Inc. isang indipendiyenteng ahensiya sa pananaliksik.

“Ang aytem sa 2010 badyet na “Premium Subsidy for Indigents under the National Health Insurance Program (NHIP)” na P5.17 bilyon ay bumagsak sa wala ngayong 2011. Kung nailipat ito sa aytem sa 2011 badyet na “Subsidy for Health Insurance Premium of Indigent Families including for Informal Sector Enrolled in the National Health Insurance Program” na tumaas lamang ng P3.5 bilyon,  ipinakikita lamang nitong ang subsidiyo para sa mga nangangailangan sa ilalim ng NHIP ay bumagsak sa aktuwal nang P1.67 bi­lyon,” pahayag ni Jose Enrique Africa, hepe ng pananaliksik ng IBON.

Puna pa niya, bumagsak din ang alokasyon sa badyet para sa 55 pampublikong ospital sa buong bansa ng P363.7 milyon—mula P5.2 bilyon no­ong 2010 papuntang ­­P4.8 bilyon nitong 2011.

Aniya pa, nasa P970.6 milyon lamang ang pondong inilaan ng gobyerno para mga ospital na may espesyalidad kagaya ng  Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children’s Medical Center, Philippine Heart Center at Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care.

Pagpapalawig ni Africa, maging ang subsidiyo sa mga pasyenteng maralitang kailangang magpaospital o kailangang gumamit ng espesyal na aparatong medikal ay bawas ng  P20 milyon o mahigit 50% ng dating badyet na P36 milyon.

“Ang badyet para sa 12 pa­ngunahing ospital pampu­bliko gaya ng  Jose Reyes Memorial, Rizal Medical, East Avenue Medical, Quirino Me­morial, Tondo Medical, Jose Fabella Memorial, National Children’s Hospital, National Center for Mental Health, Philippine Orthopedic, San Lazaro, Research Institute for Tropical Medicine at Amang Rodriguez Medical ay bumagsak din ng P4 milyon,” sabi pa ni Africa.

Sa kabilang-banda, sa gitna ng bumabagsak na mga ba­dyet para sa mga pampu­blikong ospital, tumaas naman ang naging alokasyon para sa mga ospital-militar sa mungkahing badyet para sa 2011.

“Ang badyet para sa Armed Forces of the Philippines (AFP) Medical Center ay tumaas ng P168 milyon mula P923.5 milyon (2010) papuntang P1.091 bilyon (2011), habang yaong sa Ve­terans Memorial Medical Center ay tumaas ng P130.7 milyon,” ani Africa. (Nalathala sa PINAS, Ika-16 ng Set., 2010)

Advertisements