Embahada ng Pinas sa Singapore at HK, handa na sa OAV

MAYNILA – Maisasagawa nang maayos ang overseas absentee voting (OAV) sa Hong Kong at Singapore mula Abril 10 sa pamamagitan nang pag-iiba ng oras ng trabaho ng mga tanggapan ng Konsulado ng Pilipinas sa nasabing mga bansa.

Ipinahayag kamakailan ng Philippine Embassy sa Singapore na gagawing Lunes hanggang Biyernes ang araw ng kanilang pasok upang mapaghandaan ang pagdagsa ng ating mga kababayang boboto sa katapusan ng linggo, na karaniwan nang araw ng kanilang day-off.

Sabi ng Embahada, sa panahon ng kondukta ng OAV, isasara para sa public transactions ang kanilang tanggapan tuwing Sabado at Linggo kaya’t asahan nang walang transaksiyong aasikasuhin sa mga petsang Abril 11, 18 at 25, gayundin sa mga petsang Mayo 2 at 9.

Gayunman, mananatiling mula ika-9:00 nang umaga hanggang ika-12:30 nang tang hali at ika-1:30 nang hapon hanggang ika-5:00 nang hapon ang oras ng kanilang pag-oopisina.

Para sa aplikasyon ng visa, tatanggapin ang anumang aplikasyon mula Lunes hang­gang Huwebes lamang ngunit pinayuhan ng Embahada ang mga pinababalik sa isang takdang petsa na pumaroon sa kanilang opisina sa petsang itinakda.

Sa Hong Kong naman, bukas ang Konsulado Heneral ng Lunes hanggang Biyernes mula Abril 11 hanggang Mayo 9 subalit sarado ng Sabado’t Linggo samantalang sa Mayo 10, ang mga araw ng operasyon ng Tanggapan ng Konsulado Heneral ay magiging Linggo hanggang Huwebes dahil nga sa OAV.

Batay sa talaan ng COMELEC, nasa 589,830 kababa yan nating nasa ibang bansa ang nagparehistro para bumoto. Aabot sa 95,535 voters ang nasa Hong Kong samantalang nasa 31,851 naman ang nasa Singapore. (PINAS: The Filipino’s Global Newspaper)

Advertisements